Medlemsavgift 2019 
Avgiften är 150kr /år. Vill du vara vänlig att betala till klubbens bankgiro 106-9988. Betalar du via internet ange som meddelande ditt namn eller tidigare medlemsnr
.
 FEO träffar 2019

du läsa
2019
Program & Aktiviteter
 
Måndag      21/1             18.00                Årsmöte hos XL-Bygg   Osby
 
                    
Måndag      18/3             18.00               Medlemsmöte hos XL-Bygg  Osby


Lördag       27/4             10.00-14.00     Osby Outlet.

Vi visar upp våra bilar hos XL-Bygg   Samt grillar/säljer korv & läsk.
 

Tisdag        28/5              17.00                 Tydingesjön

Gemensam avfärd till Tydinge    Samt info o förberedelser ang.  9/6
   
                                       
Söndag          9/6             10.00-14.00     Sjöängen Fordonsutställning

Som tidigare år , mer info kommer under våren.
 

Onsdag         3/7             18.00                   Månadsträff på Sjöängen
 

Tisdag          23/7            17.00                   Tydingesjön

Gemensam avfärd till Tydinge
 

Onsdag         7/8             18.00                   Månadsträff på Sjöängen
 

Tisdag          20/8            17.00                   Tydingesjön

Gemensam avfärd till Tydinge
 

Onsdag         4/9             18.00                   Månads/Avslutningsträff på                                                                               Sjöängen
 
Måndag      28/10          18.00                    Medlemsmöte                                                                                           
                                                                        "Utvärdering av 2019"

Tydingesjön:
På de tre ovanstående datumen är tanken att vi skall
ha vår egen ”plätt”, avgränsad med FEO-flaggor.
Samtidigt som vi gör lite reklam för vår verksamhet.

 
Månadsträffarna:
Vi träffas, åker på studiebesök eller helt enkelt tar en fika. Kom gärna med förslag på aktiviteter, kontakta i så fall:
Anders Ivarsson 0479-12987 eller Kjell Nilsson 0479-13868
Du kan också komma med förslag när vi träffas i januari/mars

                                           


Håll dig uppdaterad här på vår hemsida:  www.fordonsentusiasternaosby.se