Nästa möte
Onsdagsmöte 4/8
OBS: Ändrad avresetid
Gemensam avfärd 17.00
till målet 30 km från Osby

Varje söndag 11.00
"PAUS" på Sjöängen
En fika eller glass
Kom o snacka bort en stund

Klicka på länken om du vill se filmen

FordonsEntusiasternaOsby 2013
http://youtu.be/BkKHqMzwxTA

Fordons Entusiasterna Osby


En klubb där vi byter erfarenheter om historiskt eller allmänt intressanta fordon och därtill hörande utrustning. Vi anordnar utflykter, utställningar och träffar och verkar för att intressanta fordon hålls i brukbart och trafiksäkert skick.