Klubbens syfte
 


Klubbens namn är "Fordons Entusiasterna Osby". Förkortat "FEO"


Klubbens syfte är att:

1.    Samla intresserade för utbyte av erfarenheter om historiskt eller allmänt intressanta fordon och därtill hörande utrustning.

2.    Genom anordnande av utflykter, utställningar, rally och träffar med eller utan fordon och att verka för att intressanta fordon hålls i brukbart och trafiksäkert skick.

3.    Verka för ett gott kamratskap med alla ägare eller andra intresserade av fordon och försöka intressera så många som möjligt för klubbens verksamhet.

4.    Hålla kontakt med tekniska organisationer, myndigheter, museer och andra motor/ fordonsklubbar.