Om oss

Föreningen Fordons Entusiasterna Osby bildades den 120620.

Vi är en grupp som startat en förening för intresserade av alla typer
av fordon. Vi vill samla intresserade gamla, unga, män och kvinnor
för utbyte av erfarenheter om historiskt eller allmänt intressanta
fordon och därtill hörande utrustning.
Vi vill verka för ett gott kamratskap med alla ägare eller andra
intresserade av fordon och försöka intressera så många som möjligt
för klubbens verksamhet.

Föreningen har, våren 2023,  61 medlemmar.

 

 

Garagebild

I Johanssons garage
I Johanssons garage

Föreningsidé

Utbyte av erfarenheter om historiskt eller allmänt intressanta fordon och tillhörande utrustning. Ordna utflykter, träffar och möten för FordonsEntusiaster.