För att bli medlem är
det är inget krav att ha/ äga ett fordon.
Det räcker att vara intresserad av vår verksamhet.

Medlemsansökan hittar du
Här